Jag tog socionomexamen 1997 och inledde en yrkeskarriär på Tallbackens Ungdomshem i Skövde. Efter att år 2000 övergått till socialtjänst har jag arbetat med handläggning av både barn-, vuxen- och ekonomiärenden. Under en period tjänstgjorde jag som socionomkonsult, vilket gav en bred erfarenhet från flera kommuner. Som arbetsledare har jag tjänstgjort i Töreboda, Falköping och Herrljunga kommuner och har kompetens inom socialtjänstens alla områden. Utöver detta har jag arbetat som processledare för Västra Götaland inom ramen för SKL:s utvecklingsarbete "Kunskap till Praktik". I rollen som fristående konsult, engagerad av SKL, byggde jag också en sökbar databas över ca 650 beroendeverksamheter i Sverige. Jag författade också skriften "Så Funkar Vården" som riktar sig till brukare. Sedan en tid tillbaka ägnar jag mig helt åt konsultverksamhet inom socialtjänst och har haft uppdrag i Vara, Ale, Melleruds, Falköpings och Öckerö kommuner.