Samtal

Samma mönster upprepar sig om och om igen och man känner sig ganska trött på sig själv. Känner du igen det? Stressen kryper under skinnet, relationerna knakar eller kanske svårt att låta bli dataspelen? Vi kommer alla till tillfällen i livet då det är dags att göra förändringar och det är svårt att gå vidare på egen hand. Att göra en utvecklingsresa inåt är en väg för att hitta nya sätt att förhålla sig till livet. 

Jag finns i Falköping och erbjuder samtal med psykodynamisk grund och Transaktionsanalys som redskap. Du är välkommen att höra av dig!

 

Handledning

Efter att ha arbetat med ledarskap och konsultverksamhet inom socialt arbete under närmare tjugo år har jag breddat verksamheten till att också erbjuda handledning för nyblivna chefer, socialsekreterare och behandlare.

Att arbeta med människor är ett av de finaste jobb man kan ha. I den processen händer mycket med oss och för att bevara vår professionalitet behöver vi externa samtalspartners. 

När man är ny som chef är det mycket som händer och en extern handledning, individuellt eller i grupp, ger ett välbehövligt stöd. 

In i handledningen bär jag med mig en psykodynamisk grund och ett transaktionsanalytiskt förhållningssätt, vilket ger förutsättningar för goda pedagogiska modeller.

 

Konsult inom socialtjänst

Jag tar emot konsultuppdrag som chef främst inom Individ- och Familjeomsorg. Uppdragen kan vara på hel- eller deltid och av varierande karaktär. Mer om min bakgrund finns under fliken ”Om mig”.

 

Lite mer om vad Transaktionsanalys innebär hittar du här:
http://www.transaktionsanalys.se/vad-ar-ta

Myran konsult samarbetar med Tapir Utveckling som erbjuder ledarutveckling, processledning samt handledning.